Izziv je danes biti ženska.

Izziv je biti ženska

Ženskam je pogosto težko (u)videti in ovrednotiti svojo lepoto, svojo edinstvenost, svoje dostojanstvo ter vrednost. …