2 pričakovanji

2 pričakovanji, ki ju je dobro spustiti, ko pričakujemo otroka

Ozavestite 2 realni pričakovanji, ki ju je dobro poznati in spustiti, ko pričakujemo.