Martina Medved - Manojlović

zakonska in družinska terapevtka – stažistka, dipl. prav. (UN), predavateljica, podjetnica, ustvarjalka video vsebin.

Podprem vas pri:

– premagovanju paničnih napadov, strahov in anksioznosti;
– iskanju smisla in zapolnjevanju praznine;
– premagovanju stresa in izgorelosti;
– čustvenih stiskah ob prelomnicah ali raznih življenjskih izzivih;
– težavah s samopodobo, lastno vrednostjo in samozavestjo;
– delu na sebi (individualna terapija) ali na partnerskem odnosu in povezovanju (partnerska terapija);
– premagovanju težav v obdobju samskosti, v medosebnih odnosih ali po razhodu;
– preživljanju posledic razhodov ali ločitev oz. razvez (posledice, ki se odražajo na otrocih, mladostnikih in odraslih);
– soočanju s posledicami bolezni;
– žalovanju ob izgubi pomembne osebe.

Martina Medved

Brlog nasvetov - varen pristan za nemirne misli

Mnogi me poznajo pod imenom Brlog nasvetov, pod katerim na socialnih omrežjih delim strokovne vsebine na poljuden, razumljiv in prijazen način. Brlog nasvetov je zato varen pristan za nemirne misli. Največkrat je prav topel pogovor tisti, ki nam pomaga, da se zavemo lastne moči. Menim, da to notranjo moč brez izjeme posedujemo vsi – samo spomniti se moramo tega! Prav tega vas učim na terapiji – da se zaveste lastne vrednosti in moči.

Brlog nasvetov deluje že od l. 2017 – v tem času sem zgradila podporo posameznikom, parom in družinam preko preventivnih programov ter programov terapevtske pomoči. Sočasno sem s kolegico terapevtko in strokovnjakinjo za delo s pari, Alison Kogoj, zgradila blagovno znamko ZA LJUBEZEN za celostno podporo parom. 3 leta sem delovala na področju duševnega zdravja v skupnosti kot strokovna delavka in vodja programa, kjer sem pobliže spoznala delo z duševnimi in osebnostnimi motnjami. Poleg terapevtskega dela sem strokovna vodja programa Ženska odločitev v Zavodu Biser.

Sem v rednem supervizijskem procesu dr. Barbare Simonič. Pri svojem delu sledim Etičnemu kodeksu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu.

Inspirira me gozd – drevesa nam nudijo mirno zavetje, da med njimi poiščemo ravnovesje.

Martina Medved – Manojlović

Izobrazba

Po dokončanem študiju prava na Univerzi v Mariboru sem se profesionalno preusmerila in dokončala študij, specializacijo ter stažiranje iz zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani.

Dosedanje delo

– strokovna vodja programa Ženska odločitev v Biser – zavod za pomoč osebam v stiski Maribor.

– Vodja programa in strokovna delavka v socialnem varstvu, Zavod Franko Maribor.
– Terapevtsko stažiranje na Družinskem inštitutu Bližina v Celju pod strokovnim vodstvom in mentorstvom dr. Sare Jerebic.
– Koordinator in organizator projektov, RIS Dvorec Rakičan.
– Strokovni sodelavec s področja zakonske in družinske terapije v Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist 2016-2018, Študijsko-raziskovalni center za družine.
– Strokovna praksa, AMEU-ECM Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike Maribor.
– Asistent v socialni službi, SOS Children’s Village Philippines.
– Summer Intensiv Kurs in Systemischer Psychotherapie, Institut für Systemische Therapie, Dunaj, Avstrija.
– Prostovoljka: MISC Infopeka, Dnevni center za otroke in mladostnike PIKA, MKC Maribor.
– Prostovoljka in predavateljica na projektu ”People on the move”, Lesbos, Grčija.
– Študentska izmenjava: Universität Göttingen, Nemčija.
– Matching Coordinator, AIESEC Maribor.

Psihoterapevtka iz Brlog nasvetov

Znanstveno-raziskovalno
delo:

– Inovativna oblika oskrbe otrok v idilični vasici SOS Childrens Village, 2021 (na voljo v tiskani obliki Revije Kairos – Slovenske krovne zveze za psihoterapijo).
– Vloga nevladnih organizacij v procesu dezinstitucionalizacije in uresničevanja človekovih pravih (prispevek na strokovnem posvetu v soorganizaciji z Muzejem norosti Trate), 2021.
– Izvajanje oskrbe v skupnosti v času epidemije Covid-19 (prispevek na konferenci Alpe Adria Donava mreže za dezinstitucionalizacijo), 2021.

– Pojav postaršenja (so-avtorstvo z Diana VOLČJAK, Urška MIKOLIČ, Sandra LIKAR, Sara BÜRMEN, Tjaša MLAKAR) (na voljo v tiskani obliki Revije Kairos – Slovenske krovne zveze za psihoterapijo), 2020.

– Revščina in socialna izključenost oseb s težavami v duševnem zdravju (predstavitev na VII. Kongresu socialnega dela), 2019.
– Odtujevanje v partnerskem odnosu z vidika zgodnje navezanosti v primarni družini, 2019.

– Doživljanje sodnih postopkov dokazovanja spolne zlorabe otroka pri svojcih otrok, 2018.

– Psihoterapija v (ne)skrbi za človeka (so-avtorstvo z izr.prof.dr. Sebastijan Kristovič), 2018.

– (Pre)živeti v odnosu z nebiološko mamo, 2018.

– Spremljanje beguncev na pragu Evrope – travma in stiska na domačih tleh, na begu in v zatočiščih, 2017.

– Simptomatika otrok in mladostnikov v begunskem taborišču – fenomenološka perspektiva, 2017.

Drugo

– Opravljen tečaj iz transcedentalne meditacije – TM (2023; za lastno rabo).

– Strokovni izpit iz socialnega varstva (2018)
– Tomaževa nagrada za najboljše magistrsko delo v generaciji 2018/19 na Teološki fakulteti UL
– Štipendija Milana Lenarčiča za nadpovprečno nadarjene študente za študijsko leto 2017/18.

Shopping Cart